STORITVE

 • Dodatne storitve IPVO - Učni poligon Dole:   programi (457 Kb) in   cenik (273 Kb)
 • Priprava načrtov za permakulturne ureditve (načrtovanje in izvedba)
 • Analize zemlje za potrebe samooskrbe (fizikalne in kemijske)
 • Priprava načrtov za ekoremediacijske ureditve (načrt in izvedba)
 • Analize vode (fizikalne in kemijske)
 • Izdelava strokovnih podlag za lokalni in regionalni razvoj
 • Izdelava strokovnih podlag za nacionalni in evropski nivo 
 • Izobraževanje o inovativnih pristopih v samooskrbi
 • Priprava projektov
 • Svetovanja za individualne potrebe
 • Drugo
 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor