STORITVE

Naša dejavnost je usmerjena v strokovne pristope samooskrbe tako na področju zemlje, vode, rastlin, reliefa, trajnosntih objektov, načinov pridelave in predelave. Delujemo po načelih ekoremediacij, agroekologije, permakulture in biodinamike. 

Poleg navedenih programov izvajamo aktualne seminarje, delavnice in terenska dela. 

 • Dodatne storitve IPVO - Učni poligon Dole:   programi (457 Kb) in   cenik (273 Kb)
 • Priprava načrtov za permakulturne ureditve (načrtovanje in izvedba)
 • Analize zemlje za potrebe samooskrbe (fizikalne in kemijske)
 • Priprava načrtov za ekoremediacijske ureditve (načrt in izvedba)
 • Analize vode (fizikalne in kemijske)
 • Izdelava strokovnih podlag za lokalni in regionalni razvoj
 • Izdelava strokovnih podlag za nacionalni in evropski nivo 
 • Izobraževanje o inovativnih pristopih v samooskrbi
 • Priprava projektov
 • Svetovanja za individualne potrebe
 • Drugo

 

sneg dole
sneg dole

 

 POLOTNI PROJEKT EKOMALE