Akademija celostne samooskrbe

Za opolnomočje javnosti in varno življenje v nepredvideni prihodnosti organiziramo Akademijo celoste samooskrbe, ki poteka

v petih vsebinskih sklopih.

Prvi sklop prinaša osnovna znanja o samooskrbi, poudarek je na permakulturnem pristopu, to je ekosistemski samooskrbi.

V nadaljevanju so vključene duhovne vsebine, ki dvigajo človeka na višje ravni zavedanja in povezovanja

AKADEMIJA CELOSTNE SAMOOSKRBE

Akademija1: Celostna samooskrba ZOOM predavanja
1.Predavanje: Začetek samooskrbe poti
2.Predavanje: Permakultura

3.Pred.: Izdelava načrta lastne samooskrbe
Praktični del: pripravimo zemljo za zimsko samooskrbo Učni poligon Dole
CENA: Akademija 1 je 90,00 eur (možna delna prijava)

Akademija 2: Nove dimenzije življenja- ZOOM predavanja
1. Predavanje: Vitalno življenje

2.Predavanje: Bioznanost

3.Predavanje: Rastlinska prehrana
Praktični del: Uporaba nihal in anten, Učni poligon Dole,
Cena Akademija 2 je 90,00 eur, možna delna prijava
 

Akademija 3: Živeti osvobojeno
1.Kaj je to 5.D in kako živeti v peti dimenziji?
2.Cvetne esence: priprava in uporaba
3.Pogled v Onostranstvo z nihalom
Praktični del: Uporaba nihala, 2.stopnja

Cena Akademije 3 je 90,00 eur, možna delna prijava
Zainteresirani pošljite prijave: ana.vovk@gmail.com

 

NAPOVED AKADEMIJE 4: Bioregija Dravinjske doline

NAPOVED AKADEMIJE 5: Povezovanje Bioregije Dravinjske doline z regijami v Sloveniji in mednarodno