Vzpostavljenje Bioregije Dravinjske doline

Zaradi izredno zaostrenih razmer na svetu in podcenjevanja manjših držav, je potrebno, da se povežemo v bioregije,

ki bodo sposobne same preživeti. V Dravinjski dolini imamo vzpostavljeno infrastrukturo in dovolj znanja za začetek tega procesa.

V ta namen bomo aktivirali nosilce aktivnosti in začeli živeti bioregijo preko Akademije celostne samooskrbe 4, ki bo razpisana v mesecu marcu 2024. Sledila ji bo Akademija celostne samooskrbe 5, ki bo povezala Bioregijo Dravinjske doline z drugimi regijami in mednarodno.