REFERENCE

  • Znanstveni članki
  • Strokovni članki
  • Poljudni članki
  • Konference
  • Monografije
  • Mentorstva
  • Učbeniki, delovni zvezki
  • Zaključene raziskave
  • Drugo
 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor