RAZISKAVE

  • Spremljanje lastnosti prsti
  • Spremljanje lastnosti vode
  • Raziskave na področju samooskrbe
  • Raziskave na področju ekoremediacij
  • Raziskave naravnih virov
  • Razvojni programi in projekti
  • Drugo

 

Svetlobni koren v polni rasti
Svetlobni koren v polni rasti

 

 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor