RAZISKAVE

1. Oživitev degradiranih območij.

2. Aktiviranje zemlje za uspevanje rastlin.

3. Zadrževanje vode.

4. Trajnostni alternativni objekti.

5. Naravni viri za samooskrbo.

6. Ponovna raba v samooskrbi. 

7. Inovativni pristopi v izobraževanju. 

 

Svetlobni koren v polni rasti
Svetlobni koren v polni rasti

 

 

Svetlobni koren v polni rasti  jurta dole notranjost 

 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.