INŠTITUT

Inštitut za promocijo varstva okolja (IPVO) ima sedež v Mariboru na Koroški cesti 57 in poslovno enoto v Poljčanah, Lušečka vas 14. IPVO deluje projektno in pripravlja aktivnosti za trajnostni napredek lokalnih skupnosti na osnovi evropskih strategij.

IPVO upravlja Učni poligon za samooskrbo Dole in razvija ter izvaja raziskovalne in izobraževalne programe.


VIZIJA

IPVO razvija pogoje in postopke za vzpostavitev trajnostnih regij, kjer ljudje z zadovoljstvom opravljajo delo in imajo zato soliden življenjski standard. Zato IPVO razvija in nadgrajuje nova znanja o naravi in okolju za ljudi in jih povezuje z lokalnimi skupnostmi in državnimi ustanovami, ministrstvi in univerzami, ki potrebujejo praktične primere trajostnega napredka.


POSLANSTVO

IPVO povezuje ljudi z naravo in razvija v ljudeh znanja za lasten razvoj na temelju osebnih potencialov in zakonitosti delovanja narave.

 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor