Knjige na temo ekoremediacij, učnega poligona, raziskovanja prsti ...


Rodovitna zemlja
Rodovitna zemlja
Cena:  5 €

Ekoremediacije okoli nas
Ekoremediacije okoli nas
Cena:  15 €

Agroekologija danes
Agroekologija danes
Cena:  15 €

Enostavna samooskrba
Enostavna samooskrba
Cena:  5 €

Ekoremediacija vodnih ekosistemov
Ekoremediacija vodnih ekosistemov
Cena:  15 €

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov
Ekoremediacija kopenskih ekosistemov
Cena:  15 €

Naravni vrt
Naravni vrt
Cena:  5 €

Samooskrba v praksi
Samooskrba v praksi
Cena:  5 €

Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami
Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami
Cena:  10 €

Naravni čistilni sistemi
Naravni čistilni sistemi
Cena:  10 €

Ekoremediacije in podnebne spremembe
Ekoremediacije in podnebne spremembe
Cena:  10 €

Ekosistemski pogled na prsti
Ekosistemski pogled na prsti
Cena:  10 €

Geografski pogled na problematiko vodovja v Aziji
Geografski pogled na problematiko vodovja v Aziji
Cena:  10 €

Metodologija raziskovanja prsti
Metodologija raziskovanja prsti
Cena:  10 €

Učni poligon za samooskrbo Dole
Učni poligon za samooskrbo Dole
Cena:  10 €

Lokalni in regionalni trajnostni razvoj
Lokalni in regionalni trajnostni razvoj
Cena:  10 €
 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.