IZOBRAŽEVANJE

 • Za predšolsko vzgojo
 • Za 1., 2. in 3. triado OŠ 
 • Za srednje šole
 • Za naravovarstvene tehnike
 • Za izkustveno izobraževanje študentov 
 • Za izvanje praks za študente
 • Za vseživljenjsko izobraževanje
 • Za 3. univerzo
 • Za tematsko usmerjena društva
 • Za družine
 • Za specifične ciljne skupine
 • Drugo

 

za e card
za e card

 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.