ARHIV PROJEKTOV

 • Samooskrba v občini Poljčane
 • Učilnica v naravi Kidričevo
 • Naravni čistilni sistemi Radlje ob Dravi
 • Učna etnološka vas – Križeča vas
 • Občinski program varstva okolja MOC
 • Občinski program varstva okolja MOM
 • Vodna učna pot Dravinja – Zreče
 • Učna pot Prežigal
 • Učna pot Bistrica ob Sotli
 • Učna pot Glinščica
 • Promocija ekoremediacij
 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.