ARHIV PROJEKTOV

 • Samooskrba v občini Poljčane
 • Učilnica v naravi Kidričevo
 • Naravni čistilni sistemi Radlje ob Dravi
 • Učna etnološka vas – Križeča vas
 • Občinski program varstva okolja MOC
 • Občinski program varstva okolja MOM
 • Vodna učna pot Dravinja – Zreče
 • Učna pot Prežigal
 • Učna pot Bistrica ob Sotli
 • Učna pot Glinščica
 • Promocija ekoremediacij
 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor