LITERATURA

Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami

 

Format: 210 x 275 mm

Obseg: 106 strani

Leto izdaje: 2015

Cena: 10 €

 

Naročam: kosov

 

Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami

 

    <<     na seznam literature

 

 

 

 

 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor