LITERATURA

Lokalni in regionalni trajnostni razvoj

 

Format: 210x275 mm

Obseg: 102 strani

Leto izdaje: 2014

Cena: 10 €

 

Naročam: kosov

 

Lokalni in regionalni trajnostni razvoj

V monografiji med dimenzijami trajnosti izpostavljamo pomen ekosistemskega pristopa, celovitosti in blaginje ter samooskrbe in aktivne vključitve javnosti. S kvalitativnimi analizami ter delno s kvantitativnimi ocenami smo pripravili kriterije za vrednotenje regionalnih in lokalnih programov z vidika modelov trajnosti. Nato smo z metodami ocenjevanja vplivov ukrepov na trajnost ocenili pomen povezave naravnih, socialnih, človeških in gospodarskih kapitalov za doseganje trajnosti. Temelj trajnosti je upoštevanje ekosistemskih in družbenih regionalnih oz. lokalnih razmer, kjer imajo ključno vlogo razpoložljivi lokalni in regionalni viri, zlasti človeški viri, torej prebivalci.

    <<     na seznam literature

 

 

 

 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.