LITERATURA

Ekoremediacija vodnih ekosistemov

 

Format: 210 x 275 mm

Obseg: 94 strani

Leto izdaje: 2015

Cena: 15 €

 

Naročam: kosov

 

Ekoremediacija vodnih ekosistemov

V tej knjigi so predstavljene mnoge možnosti, ki jih lahko sami uporabimo za izboljšanje vode v vodotokih in v stoječih vodnih ekosistemih. S ciljem, da predstavljeni ekoremediacijski ukrepi ne zahtevajo visokih stroškov, so na enostavni način predstavljeni ukrepi, ki bi jih lahko uporabila vsaka lokalna skupnost.

  

 

    <<     na seznam literature