LITERATURA

Ekoremediacija vodnih ekosistemov

 

Format: 210 x 275 mm

Obseg: 94 strani

Leto izdaje: 2015

Cena: 15 €

 

Naročam: kosov

 

Ekoremediacija vodnih ekosistemov

V tej knjigi so predstavljene mnoge možnosti, ki jih lahko sami uporabimo za izboljšanje vode v vodotokih in v stoječih vodnih ekosistemih. S ciljem, da predstavljeni ekoremediacijski ukrepi ne zahtevajo visokih stroškov, so na enostavni način predstavljeni ukrepi, ki bi jih lahko uporabila vsaka lokalna skupnost.

  

 

    <<     na seznam literature

 

 

 

 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.