LITERATURA

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov

 

Format: 210 x 275 mm

Obseg: 90 strani

Leto izdaje: 2015

Cena: 15 €

 

Naročam: kosov

 

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov

Kopenski ekosistemi opravljajo pomembne ekosistemske funkcije, zato jih moramo poznati, da jih lahko uspešno preventivno varujemo in kjer je potrebno tudi saniramo. V pomoč so nam številne fitoremediacijske rastline, ki opravljajo vlogo transformacije onesnažil v prsti, njihove akumulacije in absorbcije.

  

 

    <<     na seznam literature

 

 

 

 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.