LITERATURA

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov

 

Format: 210 x 275 mm

Obseg: 90 strani

Leto izdaje: 2015

Cena: 15 €

 

Naročam: kosov

 

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov

Kopenski ekosistemi opravljajo pomembne ekosistemske funkcije, zato jih moramo poznati, da jih lahko uspešno preventivno varujemo in kjer je potrebno tudi saniramo. V pomoč so nam številne fitoremediacijske rastline, ki opravljajo vlogo transformacije onesnažil v prsti, njihove akumulacije in absorbcije.

  

 

    <<     na seznam literature