INŠTITUT

Inštitut za promocijo varstva okolja (IPVO) ima sedež v Mariboru na Koroški cesti 57 in poslovno enoto v Poljčanah, Lušečka vas 14. 

IPVO upravlja Učni poligon za samooskrbo Dole, kjer so prikazane praktične ureditve, kako postati samooskrben. Delo poteka tako na terenu, kakor v pisarni (projekti in raziskave). 


VIZIJA

Naša vizija je usmerjena v prenos akademskega znanja v prakso, kjer se nova dognanja vkjučijo v način življenja ljudi, kar lahko pozitivno vpliva na naravo in okolje. Prenašamo znanje v prakso!


POSLANSTVO

IPVO z inovativnimi pristopi odpira nove možnosti zelenih delovnih mest, in promovira zdravo, odgovorno in samooskrbno življenje vseh. 

 PROJEKT TOTI LAS - DOŽIVLJANJSKA KMETIJA SONČNI RAJ

 Za vsebino je odgovoren INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.