AKTUALNO

Trajnostni načini bivanja v jurtah postajajo vse bolj privlačni

26.12.2017


Mongolske hiše ali jurte so po svetu zelo znane kot alternatini objekti za bivanje. V Monogolji in sicer v centralni Aziji pa so jurte običajne bivanjske hiše, prilagojene velikim klimatskim nihanjem. V Sloveniji jurte izdeluje podjetje Soven d.o.o. 

 

jurta dole notranjost
jurta dole notranjost

 

SREČNO 2018

26.12.2017

  V razdelku Samooskrbno 2018 vas bomo obveščali o možnostih enostavne samooskrbe! 

 

sneg dole
sneg dole

 

Novo o ekoremediacijah

03.03.2017

Izšla je nova znanstvena knjiga o ekoremediacijah okoli nas! Več...

 

Novi proročnik Rodovitna zemlja

03.03.2017

Izšel je novi proročnik v katerem najdete koristne nasvete kako izboljšati zemljo za vrtnarjenje ali njivsko rabo.

 

Brosura Rodovitna zemlja
Brosura Rodovitna zemlja

 

Priznanje HORUS

01.12.2015

Inštitut za promocijo varstva okolja se je uvrstil med finaliste za priznanja Horus za družbeno odgovornost za leto 2015.

 

Priznanje HORUS 2015
Priznanje HORUS 2015

 

Darilni bon

01.12.2015

Podarite izobraževanje za samooskrbo sebi in drugim!

Darilni bon lahko naročite po e-pošti anavovk@gmail.com , kjer dobite vse dodatne informacije o vrednosti bona in vsebini izobraževanja.

 

Darilni bon
Darilni bon

 

Glasnica boljše hrane

03.09.2015

Priznanje Glasnica boljše hrane
Priznanje Glasnica boljše hrane

 

Razstava Agra - O prsteh IPVO in MKGP

27.08.2015

  Razstava Agra - O prsteh IPVO in MKGP  (928 KB)

 

 

Analiza prsti kot osnova za vrtnarjenje

27.08.2015

  Analiza prsti kot osnova za vrtnarjenje  (3471 KB)

 

 

Naučimo se postati samooskrbni

25.06.2015

V mesecu juniju zaključujemo delavnice s področja ekoremediacij in shranjevanja vode za potrebe samooskrbe. V mesecu juliju se bomo ukvarjali z zdravilnimi rastlinami, njihovo predelavo in shranjevanjem. Vabljeni ob sobotah med 10.00 in 12.00 uro na Učni poligon za samooskrbo Dole!

 

Postanimo samooskrbni

03.04.2015

Projekt NAUČIMO SE POSTATI SAMOOSKRBNI je odgovor na povečano zanimanje za samooskrbo tudi v Sloveniji in je namenjen izobraževanju različnih ciljnih skupin (od otrok, mladostnikov, srednje generacije in generacije 60+) s ciljem, da jim v živo z neposredno izkušnjo pokažemo, kako lahko vsak, ki ima interes, postane vsaj delno samooskrben. Slovenija ima odlične pogoje za samooskrbo, tako po naravni poti (prevladuje gričevnat in hribovit teren, zelo raznoliki klimatski pogoji z različno razporeditvijo in količino padavin) kakor tudi zgodovinsko ugodno zaledje, saj so naši predniki živeli od doma pridelane hrane.


V Sloveniji imamo tudi kapital znanja na tem področju in ustvarjene pogoje za izobraževanje o samooskrbi. V občini Poljčane v Dravinjski dolini je Učni poligon za samooskrbo, kjer že potekajo izobraževanja o samooskrbi na izkustven, aktiven način. Udeleženci lahko pridobijo nepozabno izkušnjo, kaj vse si je možno urediti (različni tipi gred in zbiranje deževnice ter njena uporaba za namakanje) in pridelati doma, zato je interes po izobraževanju o samooskrbi  zelo velik.

 

Predlagan projekt je namenjen organizaciji in izpeljavi petih praktičnih delavnic in sicer ogled permakulturnih in ekoremediacijskih ureditev na Učnem poligonu za samooskrbo s poudarkom na prepoznavanju možnosti pridelave hrane, delavnica o analizi zemlje, kako si vsak sam lahko opravi osnove analize lastne zemlje, delavnica izdelave gredic po različnih pristopih, delavnica o uporabi ekoremediacij za zadrževanje vode v prsti, za mehčanje in povečanje rodovitnosti prsti ter delavnica o pridelavi zelišč, gojenih rastlin in divjih jedilnih rastlin vključno z možnostmi njihove predelave. Poleg delavnic projekt zajema izdelavo Priročnika kako postanemo samooskrbni, kjer bodo priporočila in praktični primeri predvsem za vodje izobraževalnih ustanov, da bodo lažje prenašali znanje med uporabnike ter še izobraževalni film Postanimo samooskrbni, ki pa bo nastajal vzporedno s potekom delavnic na terenu na Učnem poligonu za samooskrbo.

 

Trajnostna regija Dravinjska dolina

12.02.2015

Metodološki pristop oblikovanja Slovenije kot učne regije V letih 2009 - 2011 je država Slovenija razpisala dva projekta iz sklada ESS in sicer za inovativne pristope v izobraževanju ter za vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj v naravi. V okviru dveh projektov in sicer Učilnica v naravi (2009) in Učni poligoni (2010) je nastala učna regija Dravinjska dolina. Na območju 38 km2 so vzpostavljeni učni poligoni (to so območja z učnimi točkami, opazovalnicami in učilnicami v naravi) za raziskovalno delo v naravi s posebnim poudarkom na vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. V Dravinjski dolini je opremljenih preko 20 tematskih učnih poti, mnogo opazovališč, kolesarske poti, ekoremediacijske ureditve (naravne in grajene) ter permakulturni sistemi za povečanje samooskrbe. Z vzpostavitvijo učne regije Dravinjske doline smo pridobili učilnico v naravi za spremljanje in raziskovanje podnebnih sprememb, zelenih tehnologij, biogospodarstva, samooskrbe, tradicionalnih praks ravnanja z naravnimi viri ter možnosti za razvoj inovacij na učnih poligonih.

 

 

IPVO, Inštitut za promocijo varstva okolja, Koroška cesta 57, 2000 Maribor